System kar i nagród

Nagrody:
 • indywidualna pochwała nauczyciela
 • pochwała przed grupą świetlicową
 • zgłoszenie wyróżniającego się dziecka do wychowawcy klasy
 • wyróżnienie w formie pisemnej na świetlicowej tablicy ogłoszeń
 • zapisanie pochwały do zeszytu klasowego
 • dyplom, nagroda rzeczowa
 • list pochwalny do rodziców
Kary:
 • ustne upomnienie nauczyciela
 • odsunięcie od pracy w grupie i wykonywanie innej wyznaczonej przez nauczyciela
 • wpis do zeszytu uwag
 • rozmowa z rodzicami
 • wpis do klasowego zeszytu uwag
 • rozmowa z dyrektorem wykluczenie z atrakcyjnych zajęć świetlicowych
 • skierowanie na zajęcia terapeutyczne
 • w szczególnych przypadkach zaproponowanie rodzicom rezygnacji z pobytu dziecka w świetlicy szkolnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.