Prawa i obowiązki uczniów

Uczniowie mają prawo do:
 • rozwijania zdolności i zainteresowań
 • uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • życzliwego i podmiotowego traktowania
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i zabawek
 • spędzania czasu wolnego w sytuacji oczekiwania na zajęcia lub powrót do domu
Uczniowie mają obowiązek:
 • uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy
 • stosować się do zasad kultury współżycia
 • dbać o ład i porządek w pomieszczeniach świetlicy
 • ustalać z wychowawcą świetlicy wszystkie wyjścia poza pomieszczenie świetlicy
 • zmieniać obuwie
 • w wyjątkowych sytuacjach odrabiać zadane prace domowe
 • przestrzegać regulaminu świetlicy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.