Regulamin świetlicy

  1. Dla wszystkich jesteśmy uprzejmi, pamiętamy o czarodziejskich słowach: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM. Pierwszoklasistów otaczamy szczególną opieką.
  2. Aby w świetlicy było bezpiecznie-nie biegamy, a mebli świetlicowych używamy tylko zgodnie z przeznaczeniem. Zabawy ruchowe organizujemy w porozumieniu z nauczycielami-tak, aby nawet niechcący nikomu nie wyrządzić krzywdy. Rozmawiamy półgłosem i nie krzyczymy, ponieważ każdy ma prawo bawić się i pracować w spokoju.
  3. Staramy się chętnie i aktywnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach. Mamy prawo zgłaszać nauczycielom propozycje zajęć według własnych pomysłów oraz ustalać czas, w jakim mogłyby się one odbywać.
  4. Mamy prawo bawić się dowolnymi zabawkami i grami. Pamiętamy o tym, aby ich nie zniszczyć, a po skończonej zabawie, zawsze uporządkować  odłożyć na miejsce, tak, aby następne dziecko mogło również z przyjemnością z nich korzystać. Zgłaszamy wychowawcom każde uszkodzenie zabawki lub gry, bo może uda się ją naprawić.
  5. Staramy się dbać o porządek, więc sprzątamy po sobie po skończonym śniadaniu, zajęciach plastycznych i innych pracach. Zawsze pamiętamy o odkładaniu plecaka na półkę. Przebywając na powietrzu szanujemy nasz zielony ogródek.
  6. Swoich własnych, przyniesionych do szkoły zabawek i innych cennych dla nas rzeczy, pilnujemy sami. Wychowawcy mają prawo zdecydować, czy można z nich korzystać podczas pobytu w świetlicy.
  7. Staramy się chętnie i dokładnie wykonywać polecenia nauczycieli.
  8. Mamy czasem prawo do kłótni i gniewu, ale staramy się nasze kłopoty rozwiązywać bez użycia przemocy, rozmawiając o nieporozumieniu. Jeśli trudno nam dojść do zgody samodzielnie, prosimy o pomoc nauczyciela.
  9. Po skończonych lekcjach lub przed nimi,przychodzimy bezpośrednio do świetlicy i wolno nam ją opuścić (do toalety, biblioteki, stołówki, dodatkowe zajęcia, itp.) tylko za zgodą nauczyciela.
  10. Staramy się, aby było nam dobrze z innymi, a innymi z nami, dlatego też będziemy obowiązkowo przestrzegać zasad naszego regulaminu. Ci, którym nie będzie się to udawało, zostaną we wspólnej rozmowie ocenieni przez kolegów i wychowawców i otrzymają do wypełnienia zadanie, w celu zmiany postępowania. Ci zaś, którzy uzyskają ocenę pozytywną, będą pod koniec roku szkolnego nagradzani.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.