poniedziałek, 26 lutego 2018

Konkurs "Dinozaury"KONKURS
Zadaniem konkursowym jest wykonanie modelu lub odcisku łapy (kości, szkieletu) dinozaura.

Do wykonania pracy można użyć dowolnych, trwałych  materiałów. 
(Nie można używać warzyw, owoców, kasz, makaronów, plasteliny itp.)
Praca powinna być opatrzona informacjami: nazwa dinozaura, imię 
i nazwisko autora, klasa.

Modele lub odciski przynosimy do świetlicy, do 19.03.2018r.