Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

Dziecko ze świetlicy szkolnej może zostać odebrane po okazaniu identyfikatora z jego imieniem i nazwiskiem.
 1. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zostaje odpisywane, tzn. opiekun wpisuje na listę wyjść imię i nazwisko dziecka, godzinę wyjścia i swoje nazwisko - czytelnie.
 2. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie posiadającą identyfikatora:
  • osoba dokumentuje swoją tożsamość,
  • wychowawca sprawdza w karcie czy osoba jest upoważniona,
  • osoba upoważniona pisze oświadczenie,
  • osoba nieupoważniona - jak w punkcie 3.  
 3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie posiadającą identyfikatora i nie wskazaną w karcie zgłoszenia do świetlicy:
  • Istnieje możliwość odebrania dziecka jeżeli osoba odbierająca będzie posiadała upoważnienie pisemne, czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów. Wychowawca świetlicy musi być o tym wcześniej poinformowany.
 4. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 5. W wyjątkowych sytuacjach - losowych, nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jego tożsamość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.