Konkurs plastyczny „Bądźmy razem”Konkurs plastyczny „Bądźmy razem”

My, ludzie różnimy się między sobą : kolorem oczu, skóry, wzrostem. Często ktoś wyróżnia się z tłumu, bo ma inną fryzurę, jest niepełnosprawny. Mimo, że jesteśmy
„tak różni” w wyglądzie, zachowaniu, to jednak wszyscy jesteśmy wartościowi i potrzebni sobie nawzajem.

„ Możemy szanować człowieka, dlatego że jest od nas odmienny
 i możemy go rozumieć, ponieważ jest nam równy.”

- Karel CapekŚwietlica przy Szkole Podstawowej nr 12 
im. K. Makuszyńskiego w Otwocku organizuje międzyszkolny konkurs plastyczny  „BĄDŹMY RAZEM”

Celem konkursu jest:
- kształtowanie wrażliwości na odmienność – wielokulturowość,  niepełnosprawność,
- kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec odmienności kulturowej, religijnej,
- propagowanie idei integracji wśród dzieci,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości estetycznej
Regulamin konkursu
·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
·         Technika: dowolna (wymagany jest format A4)
·         Prace powinny być opatrzone metryczką (imię, nazwisko autora, klasa, nazwa placówki oraz imię i nazwisko opiekuna szkolnego).
·         Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Oceniane będą walory estetyczne, zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność.
·         Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.
·         Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
·         Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 12 im.
K. Makuszyńskiego w Otwocku do  dnia 20. 05. 2016.
·         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 03. 06. 2016.
·         Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku w zakładce „świetlica” (blog świetlicy szkolnej).
·         Uczniowie, których prace zostaną nagrodzone otrzymają zaproszenia do powyższej placówki w celu odebrania nagród.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.